30 iunie 2017

Proiect UNICEF - Bacau, model pentru Romania

0 Comentarii
Vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Silviu Pravăț a participat in data de 29 iunie la o întâlnire de lucru cu reprezentanți ai UNICEF România și ai Fundațiilor Botnar (Anglia) și Terre des Hommes (Elveția). Printre cei prezenți s-au aflat și reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Bacău, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională.  
Tema discuțiilor a fost proiectul ”Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităților din județul Bacău”. Demarat în 2014, acesta este în implementare, perioada preconizată pentru finalizarea acestuia fiind sfârșitul anului 2019. Prioritățile proiectului sunt centrate pe furnizarea de servicii integrate la nivelul județului iar pentru implementarea în mod adecvat a activităților a fost realizat un parteneriat între Consiliul Județean Bacău, Prefectura Județului Bacău (împreună cu instituțiile deconcentrate), Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților, între autorități publice locale și 45 de comunități beneficiare ale acestui proiect. Sunt servicii integrate care acoperă o paletă largă, de la îngrijiri medicale de bază până la identificarea din timp a situațiilor de risc pentru familii, copii și bătrâni. Acestea sunt oferite de către personalul specializat angajat în cadrul proiectului, aproximativ 170 de persoane-asistenți sociali, consilieri școlari, asistenți medicali comunitari, educatori parentali, mediatori sanitari. 
Mă bucur să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Este un lucru extraordinar că suntem parteneri în acest proiect, care, iată, se implementează în 45 de localități din județ iar un număr de 170 de locuri de muncă nou create, contează mult. Faptul că acest proiect se adresează comunităților rurale identificate cu cel mai mare grad de vulnerabilitate aduce un beneficiu important familiilor și copiilor din aceste localități. În numele instituției pe care o reprezint vreau să vă asigur  de tot suportul și implicarea de care este nevoie și cred că v-ați convins deja că suntem deschiși și gata de susținere, în orice moment”, a subliniat Silviu Pravăț, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău. 
Proiectul pilot implementat la nivelul comunităților județului Bacău, include mai multe componente:
–    Pachetul minim de servicii furnizat celor mai vulnerabili copii și familiilor lor, incluzând servicii care asigură accesul la sănătate, educație și protecție socială;
–    Pachetul educație incluzivă de calitate vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili; 
–    Comunicare pentru schimbare socială ce se traduce prin campanii locale de schimbare a cunoștințelor și atitudinilor privind discriminarea, toleranța la toate formele de violență asupra copilului, comportamentelor de risc la adolescenți etc.
Dacă ar fi să prezentăm rezultatele obținute până acum în cifre, acestea ar fi:
–    Aria geografică de implementare este reprezentată de: 34 comune rurale, 11 comunități urbane (în 4 zone urbane), cu implicarea a 38 autorități publice locale, 7 instituții județene;
–    Autoritățile publice locale (respectiv județene pentru consilierii și mediatorii școlari) au angajat prin proiect: 57 asistenți/referenți sociali, 36 asistenți medicali comunitari, 7 mediatori sanitari, 36 consilieri școlari, 27 mediatori școlari. Toți aceștia alcătuiesc echipele comunitare de la nivel local.
–    38 structuri comunitare consultative au fost create sau activate și prin alocarea de micro-grant-uri pe baza unor propuneri de proiecte, s-au creat 38 centre comunitare.
Între primele activități demarate a fost recensământul comunitar efectuat de către lucrătorii comunitari cu ajutorul aplicației on-line AURORA – un instrument care se folosește de tehnologia existentă pentru a facilita o evaluare unitară a vulnerabilităților, a înregistra într-o bază de date comună toate cazurile ce vor necesita intervenție ulterioară și a asigura o monitorizare în timp real a activității de pe teren. 
Până la ora actuală au fost recenzate aproape 48.000 gospodării dintre care, în aproximativ 22%, au fost identificați aproape 20.000 copii și 124 femei având diverse vulnerabilități. Datele de până acum ne arată că în medie un copil cumulează 2 vulnerabilități – acestea fiind grupate în 6 dimensiuni: sărăcie, sănătate, educație, locuire, comportament la risc, familie și condiții sociale. Pentru toți acești copii și familiile lor au fost generate prin Aurora peste 550.000 de servicii de bază de tip informare, consiliere, acompaniere si suport, referire, monitorizare și evaluare.
La nivel de rezultat al intervențiilor de la nivel comunitar, am dori să menționăm câteva dintre rezultatele mai deosebite:
-    93% din copiii care la momentul recensământului nu aveau certificate de naștere sau acte de identitate, azi această situație e rezolvată prin i) eliberarea certificatelor de naștere; ii) emiterea de duplicate în cazul certificatelor/actelor pierdute; iii) eliberarea cărților de identitate pentru copiii peste 14 ani.
-    97% din copiii care la data recenzării nu erau înscriși pe lista unui medic de familie sunt azi înscriși;
Toți copiii identificați ca fiind la risc de separare (aplicația Aurora a testat și o definiție operațională a riscului de separare a copilului de familie), trăiesc în continuare alături de familia lor care beneficiază în cadrul proiectului de serviciile de suport necesare.
Componenta de Educație Incluzivă de Calitate vizează atât creșterea calității educației, cât și participarea școlară a tuturor copiilor, în special a celor vulnerabili. 
Pachetul Educație Incluzivă de Calitate a înregistrat o serie de rezultate între care amintim:
–    45 de școli și grădinițe au capacitate crescută de a oferi educație incluzivă de calitate pentru peste 22.000 de elevi și 5.000 copii de grădiniță;
–    Peste 1.400 cadre didactice au cunoștințe și competențe îmbunătățite pentru a sprijini activități de disciplinare pozitivă a copilului, a promova un mediu prietenos pentru copil în școală, a susține educația inter-culturală și incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale;
–    Peste 151 cadre didactice au devenit educatori parentali și au susținut activități pentru peste 4.500 de părinți în 46 școli;
–    Aproape 11.000 de copii au beneficiat de activități organizate în cadrul micro-grant-urilor oferite școlilor.
Este de apreciat faptul că numărul copiilor la risc de abandon școlar a scăzut cu 27% iar din acești copii, 74% au reușit la examenele de admitere.
Toate aceste rezultate au fost trecute în revistă de către echipa de proiect iar Peter Lenz, reprezentant al Fundației Botnar a ținut să-și exprime aprecierea: ”Suntem foarte multumiți de aceste rezultate. Toate acestea nu puteau fi obținute fără eforturile comune, atât din partea autorităților județului, cât și din partea comunităților; fiecare dintre persoanele implicate au făcut un efort considerabil și vă mulțumim. Trebuie să continuăm în același ritm pentru că acest proiect este unul pilot, un model care, dacă va avea succes va fi extins la nivelul întregii țări și va avea impact asupra miilor de  copii și familiilor lor aflate în dificultate”. 
Fundația Botnar a devenit în ultimul an principalul finanțator al activităților proiectului din Bacău iar în paralel finanțează și investiții mici în infrastructură, prin intermediul Fundației Terre des Hommes. 

0 Comentarii:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu