27 iunie 2017

Solie catre Stefan cel Mare

0 Comentarii

Județul Bacău, reprezentat de președintele Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu a fost prezent în week-end-ul care tocmai s-a încheiat, la Suceava, în cadrul Programului Ștefanian. Este vorba despre un amplu proiect cultural ce are ca principale direcţii punerea în valoare a patrimoniului cultural istoric construit în perioada domniei voievodului Ștefan cel Mare, dezvoltarea durabilă a turismului şi creşterea interesului pentru restaurarea şi protejarea monumentelor istorice. Din acest proiect fac parte judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Bistriţa-Năsăud şi Alba, precum şi localităţile cu monumente ştefaniene din Republica Moldova şi Ucraina. 
    Ca moment distinct, de un  pitoresc aparte, fiecare dintre reprezentanții județelor participante a prezentat un mesaj conceput ca o solie de bună vestire către domnitorul Moldovei, Ștefan cel Mare. 
    ”Îngăduiți robului dumneavoastră Sorin Brașoveanu, vornic în ținuturile Bacăului, a-și trage sufletul căci vine în goana calului, din Moldova de Jos, pentru a vă fi alături la această frumoasă și de tot trebuitoare sărbătoare a sufletului și a neamului nostru cel românesc. Văzându noi fumurile ridicându-se pe culmile dealurilor, la locul dinainte știut, am aflat cu bucurie chemarea Măriei Tale și ne-am grăbit a purcede către cetatea de scaun a Sucevii, întru gloria țării și întru slava creștinătății.
     De bună samă că te vei întreba, Măria-Ta, cine sunt boierii care mă însoțesc. Sunt oamenii noștri de încredere și slujitori de nădejde ai țării și ai Măriei Tale. Toți unul și unul, dregători iscusiți și sfetnici pricepuți. Vistiernici, comiși, pârcălabi, stolnici, armași, paharnici și logofeți, gata a sluji la porunca Măriei Tale. Iară despre flăcăii care mă însoțesc și despre steagul pe care ei îl poartă astăzi cu mândrie ți-oi spune curat: sunt fiii răzeșilor din ținuturile Putnei, unde ai pus capăt și începătură neamului Vrăncioaiei, sunt răzeșii cărora le-ai făcut dreptate pe Valea Zeletinului, la Podul Turcului și în alte sate pe unde și-au lăsat oasele ghiaurii lui Suleiman Magnificul, sunt tovarășii de joacă ai Măriei Tale, din Borzeștii în care te-ai născut și ai crescut, iar alăturea sunt voinicii din părțile muntelui, care i-au ținut calea mândrului Matiaș Craiul și l-au trimis plin de ocară în Transilvania de unde venise cu gânduri semețe.
     Mărite Doamne! Magii de la Răsărit, ne spun cărțile bisericești, au purces în căutarea lui Mesia cel Născut. Urmând steaua, ei l-au găsit la Bethleem și i s-au închinat, aducându-i daruri scumpe: aur, tămâie și smirnă. Am purces și noi, Măria Ta, pe drumuri numai de noi știute, urmând calea târgurilor și a satelor, printre dealurile și șesurile Moldovei, pe lângă lanurile și pădurile cele dese, pentru a ne înfățișa la sfatul țării. Primește Măria Ta nu aur, tămâie și smirnă, ci roadele muncii oamenilor din ținuturile noastre, pe unde ai trecut adesea, la ceas de bucurie, dar și la ceas de grea cumpănă. Sare din minele noastre de la Târgu Ocna, pentru a drege gustul bucatelor, ceară făcută cu grijă pentru lumânările ce se vor aprinde în bisericile și mănăstirile pe care le-ai ctitorit și buțile aceste cu ape dătătoare de sănătate din Slănicul Moldovei, unde muntele dă oamenilor izvor curat și întremător.
     Iară cât privește steagul pe care îl vezi în fruntea acestei solii, vei fi aflând, Măria Ta, că este țesut de mâna cuvioaselor maici din Sfânta Mănăstire Diaconești. Fii bun, Măria Ta, și te apropie pentru a vedea pe el bourul Moldovei lui Dragoș, străbunul domniei tale, crucea creștină, care ne călăuzește, muntele de sare în care oamenii scurmă neîncetat, iar în partea de sus, Soarele și Luna, luminătorii care ne ocrotesc în toate zilele vieții noastre. Să te ocrotească și pe Măria Ta și să-ți dea puterea de a duce lupta grea pe care ai început-o, luând sabia în mână şi, cu ajutorul Domnului Dumnezeului nostru Atotputernic, mergând împotriva duşmanilor creştinătăţii, pe care i-ai biruit de istov și pe care i-ai trecut sub ascuţişul sabiei tale.
     Și mai îngăduie, Măria Ta, una. Primește urarea noastră de a trăi mulți ani întru apărarea creștinătății și întru gloria neamului nostru. Căci greu război duci tu, Doamne, în ţara asta a Moldovei, unde, vorba grămăticului Mihail Sadoveanu, umblă neorânduielile ca vînturile. În ţara asta cu mulţi stăpîni, unde nu trebuie să fie decât unul. Aşa că bate război cu acei stăpâni care au răpit ocina noastră. Căci în ţara asta trebuie să fie rînduială în toate târgurile şi satele şi linişte pe toate căile neguţătorilor.” Și nu uita, Măria Ta, că norodul îți este alături și că răzeșii noștri nu vor uita niciodată vorbele pe care le-ai grăit: „Moldova nu-i a mea, nici a voastră, ci a urmașilor urmașilor voștri!
”, a fost solia emoționantă a președintelui Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu.

0 Comentarii:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu