7 iunie 2017

Strategia de dezvoltare a judetului Bacau, in dezbatere publica

0 Comentarii
În mapa consilierilor județeni s-a aflat, în ultima ședință a Consiliului Județean Bacău, informarea privind actualizarea strategiei de dezvoltare a județului Bacău pentru orizontul de timp 2020. Este vorba despre un document programatic, esențial pentru accesarea fondurilor europene privind investiții majore în județ.  
    Strategia de dezvoltare durabilă a județului Bacău este rezultatul inițiativei Consiliului Județean Bacău în scopul identificării problemelor actuale cu care se confruntă comunitățile locale și a acțiunilor ce trebuie implementate în parteneriat public-public și public-privat cu sectorul de afaceri și non-profit pentru dezvoltarea durabilă a județului Bacău. Documentul actualizat este rezultatul campaniei de informare derulată de către reprezentanții Consiliului Județean Bacău care, timp de mai bine de 6 luni au ”luat la pas” fiecare comună a județului, au discutat cu toți factorii de decizie implicați, au organizat mese rotunde cu oameni de afaceri, instituții publice, ONG-uri și au stabilit nevoile și direcțiile de acțiune viitoare.  
    Prof. dr. Nicolae Țarălungă, coordonatorul echipei de specialiști care a elaborat strategie a subliniat faptul că ”este nevoie de noi investiții pentru dezvoltarea viitoare a județului Bacău. Ca rezultat al slăbirii forței sectorului privat, cauzate de migrație și a lipsei de capital uman, material și financiar, datele economice ale județului fundamentează acest interes și scot în evidență necesitatea realizării unui parteneriat între sectorul public local și central, a implementării unor inițiative complementare necesare creșterii sectorului privat, a generării de locuri de muncă durabile în perspectiva următorului deceniu”.
    În prezent județul Bacău se confruntă cu o scădere demografică, un proces de îmbătrânire și cu o parte semnificativă din forța de muncă angajată în activități economice ce nu generează plus valoare care să susțină o creștere economică. În plus numărul populației și al salariaților a scăzut, ceea ce explică în bună măsură veniturile pe cap de locuitor care sunt sub nivelul național. 
    Centrul dezvoltării este în prezent municipiul Bacău susținut, pe lângă potențialul economic propriu, de buna conectivitate la infrastructura de transport național și de cooperarea teritorială realizată prin existența zonei metropolitane, în care membrii asociați contribuie la dezvoltarea zonei cu resurse de teren, patrimoniu și forță de muncă. 
    În viziunea specialiștilor, dezvoltarea spațială a județului către orizontul 2021 se va petrece predominant concentric dinspre municipiul Bacău, pe direcția nord-sud și spre vestul județului. Acest fapt este posibil datorită dezvoltării aeroportului internațional George Enescu, conectării coridorului Bacău-Onești de zona metropolitană Brașov (autostradă) și conectării drumului expres București-Buzău-Focșani-Bacău-Suceava de autostrada Iași-Târgu Mureș-Cluj-Napoca, către vest și Focșani-Tulcea-Constanța către sud-est.
    Un factor important îl reprezintă procesul de dezvoltare a parteneriatului durabil urban-rural, determinat de evaluarea oportunităților de dezvoltare pe care zonele rurale le au prin îmbunătățirea relațiilor cu orașele, generate de creșterea cererii consumatorilor urbani de produse eco-agricole, produse local și de îmbunătățirea ofertei de recreere/turism, date de calitatea mediului și de existența unui patrimoniu natural valoros. 
    O valoare specială este adusă de stabilirea rețelelor SMART de specializare și de cooperare, ce conduc către atingerea unei economii de scară, atât pentru zonele rurale, cât și pentru cele urbane, prin creșterea accesului la piețe, modele de producție, informații, cooperarea cu centre de cercetare/inovare, folosire TIC, etc.
    ”Viziunea pentru dezvoltarea județului se bazează pe o serie de elemente-cheie care descriu rolul specific pe care județul Bacău îl va juca în orizontul de timp 2021, atât la nivel intern, concentrat asupra bunăstării rezidenților, cât și la nivel extern, direcționat către regiune și teritoriul național și internațional. Cererea locuitorilor, firmelor și vizitatorilor pentru spații și servicii trebuie gestionate cu o mai mare eficiență, pentru a fi capabile să susțină generația viitoare și o economie în creștere. Pe plan intern, județul Bacău trebuie să ofere o înaltă calitate a vieții cetățenilor săi, din comunitățile rurale și urbane, oferindu-le servicii ce le vor permite să valorifice noi oportunități de afaceri și de locuri de muncă într-un mod durabil, asigurând calitatea acestor servicii prin utilizarea adecvată a resurselor de energie, regenerabile și neregenerabile și reducerea nivelului de poluare. Privit din exterior, județul Bacău este proiectat să devină o destinație națională și internațională atractivă, susținută de o infrastructura de servicii turistice, oferind un climat sigur și profitabil pentru investitori și un mediu atractiv și multicultural”, a mai afirmat prof. dr. Nicolae Țarălungă.

    Prezentate succint, direcțiile sectoriale de dezvoltare pentru orizontul de timp 2021, așa cum sunt expuse în document se referă la:
1. Economie: 
•    dezvoltarea infrastructurii de transport pentru oameni, bunuri și servicii din interiorul județului;
•    realizarea unei conexiuni sigure și durabile la rețele de putere (energie electrică și gaz natural) și internet în zone urbane și rurale;
•    evidențierea amplasamentelor adecvate unor noi investiții pe terenuri urbane și rurale conectate la rețele edilitare și transport public, dar aflate în afara zonelor de risc (inundații);
•    integrarea investițiilor ce privesc infrastructura turistică (accesibilitate, cazare și facilități pentru turiști), investiții susținute și de coordonarea acțiunilor realizate de administrația publică locală, afaceri, furnizori de servicii de transport, firme de turism pentru valorificarea și promovarea patrimoniului turistic; 
•    creșterea capabilității resursei umane, coroborate cu modernizarea infrastructurii educaționale și de cercetare;
•    dezvoltarea rețelelor asociațiilor de producători și profesionale susținute de programe de formare specifice a forței de muncă.

2. Societate: 
•    întărirea coeziunii sociale și a sentimentului de apartenență, prin asigurarea de șanse egale, drepturi și responsabilități; 
•    susținerea renașterii zonelor rurale și revigorării rețelei urbane;
•    reabilitarea și creșterea fondului de locuințe, ca factor cheie al schimbare fizice, economice și sociale, în zonele urbane și rurale.

3. Mediu: 
•    Reducerea emisiilor de carbon pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice și la îmbunătățirea directă a calității aerului; 
•    Asigurarea unei gestionări durabile a serviciilor de furnizare a apei potabile, a serviciilor de canalizare, de prevenire a riscului de inundații; 
•    Creșterea eficienței energetice prin măsuri ce vizează fondul construit și activități/procese economice;
•    Protejarea terenurilor, a apelor de suprafață și subterane prin managementul durabil al deșeurilor casnice și industriale;
•    Reutilizarea fondului vechi construit în scopul reducerii presiunii investiționale asupra spațiilor verzi și a celor cu valori peisagistice;
•    Conservarea și reabilitarea fondului construit și natural cu valoare de patrimoniu.

4. Spațiu: 
•    Zona metropolitană constituită în jurul municipiului Bacău;
•    Rețeaua urbană existentă în vestul județului;
•    Zona rurală;
•    Porți de intrare în județ și coridoare de transport.
    Prin toate aceste direcții de acțiune, județul Bacău se dorește a fi un mix teritorial cu zone urbane și rurale sigure, atractive și competitive, în care oamenii se unesc pentru a forma o comunitate durabilă, în care fiecare persoană este importantă. ”Ne dorim ca, în orizontul de timp 2021,  județul nostru să atingă o serie de ținte vitale cum sunt consolidarea economiei, stimulată de creșterea afacerilor, industriei și agriculturii, oglindită în venitul individual și în bunăstarea cetățenilor județului ca și creșterea calității vieții urbane și rurale, protejând integritatea mediului natural și oferind standarde de viață ridicate prin valoarea locuințelor, a unor spații urbane și rurale bine structurate, precum și prin asigurarea de bunuri și servicii moderne. Și, nu în ultimul rând aș menționa întărirea sentimentului de mândrie comunitară, al  oamenilor care sunt fericiți să trăiască și să lucreze aici, care se mândresc cu ei înșiși, cu patrimoniul lor, școlile lor, bisericile lor, și organizațiile lor civice, care își respectă vecinii, precum și mediul în care trăiesc și care doresc să comunice acest lucru printr-un dialog liber, prin stilul de viață și prin respectul față de lege”, a ținut să precizeze Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacău în expunerea strategiei.
    Textul integral al documentului poate fi consultat accesând link-ul: http://www.csjbacau.ro/p_strategie-dezvoltare-durabila-administratie.html.

0 Comentarii:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu