30 martie 2017

Jandarmii bacauani la bilant

0 Comentarii
Este 3 aprilie 2017 , ziua aniversară a Jandarmeriei Române, ziua în care domnitorul  Grigore Alexandru Ghica semna în anul 1850 – legiuirea pentru reformarea corpul slujitorilor în jandarmi.
Jandarmeria împlineşte astăzi 167 de ani de existenţă, 167 ani de istorie, 167 de ani de transformări, de eforturi, de sacrificii şi de afirmare pe plan naţional şi internaţional, de asigurare a unui climat de ordine şi siguranţă publică, de protecţie a cetăţenilor, a bunurilor acestora, de garant al ordini de drept, al ordinii constituţionale, a respectării normelor legale şi comportamentului civic.
Locul si rolul Jandarmeriei Române în cadrul Sistemului Naţional de Ordine si Siguranţă Publică, ca structura militara specializată în furnizarea climatului de linişte publică, prin asigurarea şi restabilirea ordinii de drept, constituie astăzi realitatea  democratică incontestabilă, acea arhitectură de stabilitate care acţionează potrivit legii, pe baza unor principii incontestabile de profesionalism, echidistanţă, performanţă şi credibilitate, atât pe teritoriul naţional cât  şi în afara frontierei.
Jandarmeria este astăzi o instituţie dinamică, modernă, profund ancorată la realităţile societăţii româneşti, un furnizor de stabilitate, de ordine şi siguranţă publică, care acţionează permanent în slujba cetăţeanului şi a comunităţii, pe baza unor principii incontestabile de echidistanţă, profesionalism, performanţă şi credibilitate.
La ceas aniversar se cuvine să cinstim cu emoţie devotamentul şi contribuţia înaintaşilor la asigurarea prestigiului armei, să dovedim prin activitatea noastră, că merităm capitalul de încredere pe care fiecare cetăţean îl investeşte în autorităţile de ordine publică, că facem cinste uniformei şi tradiţiei armei şi să ne propunem să devenim unul din pilonii de existenţă ai democraţiei şi legalităţii.

II. CONCLUZII REZULTATE ÎN URMA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2016
Anul 2016 a fost anul în care, cu sprijinul conducerii Inspectoratului General al Jandarmeriei Române am beneficiat de resurse materiale şi financiare importante, fapt care ne obligă să dezvoltăm activitatea pe mai multe paliere din domeniul securităţii publice.
În perioada de referinţă, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău a contribuit în mod substanţial la îndeplinirea obiectivelor şi misiunilor specifice ce revin Jandarmeriei Române în plan teritorial, exercitându-şi atribuţiile cu profesionalism pentru asigurarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărarea proprietăţii publice şi private, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului - factori decisivi în consolidarea şi afirmarea Jandarmeriei Române ca instituţie furnizoare de securitate publică, puternică, credibilă şi stabilă, pusă exclusiv în slujba cetăţeanului.
În acest sens pentru  creşterea performanţelor activităţilor în anul 2017, la nivelul unităţii s-au stabilit obiective şi măsuri concrete în documentele programatice de nivel superior sau de nivel intern, care au vizat:
Ø executarea misiunilor / acţiunilor în sistem integrat conform conceptului „Intellingence Led-Policing” – Conducerea acţiunilor pe bază de informaţii;
Ø intensificarea activităţilor pe linia procurării datelor de interes operativ privind evoluţia situaţiei operative şi vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor specifice din zona de responsabilitate;
Ø diversificarea acţiunilor specifice de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional;
Ø  asigurarea unei prezenţe vizibile a jandarmilor în mediul rural şi în spaţiul public din mediul urban;
Ø  continuarea acţiunilor în sistem integrat pentru asigurarea climatului de ordine în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar;
Ø cooperarea permanentă cu structurile Sistemului de Apărare, Ordine Publică, Siguranţă Naţională şi alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul securităţii publice.
Ø creşterea rolului activităţii de control managerial intern pentru prevenirea disfuncţionalităţilor în îndeplinirea sarcinilor, acţiunilor şi activităţilor;
Ø  identificarea soluţiilor şi înaintarea propunerilor pentru completarea cu  indicatori a structurilor de suport;
Ø regândirea şi redimensionarea sistemului de pregătire a personalului pentru creşterea gradului de profesionalizare necesar executării acţiunilor;
Ø aplicarea unor indicatori de apreciere individuală a performanţei personalului;
Ø continuarea demersurilor pentru asigurarea creşterii gradului de înzestrare cu mijloace de specifice de intervenţie şi protecţie, categorii de armament, în conformitate cu Planul pentru implementarea Strategiei de consolidare a Jandarmeriei Române;
Ø consolidarea imaginii instituţiei şi încrederii cetăţeanului în instituţia Jandarmeriei Române.
III. ACTIVITATEA GRUPĂRII DE JANDARMI MOBILĂ BACĂU ÎN ANUL 2017
            Activitatea desfăşurată la nivelul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău în trimestrul I – 2017 a vizat, în principal, adoptarea unor măsuri şi acţiuni specifice în domeniul creşterii gradului de siguranţă al cetăţeanuluiordinii şi siguranţei publice, consolidării sistemului de pregătire precum şi promovarea atitudinii proactive, a transparenţei şi a deschiderii în relaţiile cu mass-media, pentru consolidarea încrederii şi înţelegerii de către cetăţeni, a rolului, misiunilor şi rezultatelor unităţii.
            Numărul, complexitatea şi gradul de risc a misiunilor de asigurare a ordinii publice de la finalul anului 2016 şi începutul anului 2017 a determinat concentrarea unui număr important de efective la aceste evenimente publice - manifestările de la Oituz, Ruginoasa,  24 ianuarie (Iaşi şi Focşani ), meciuri de fotbal etc. La Ruginoasa, datorită măsurilor preventive derulate precum şi a acţiunilor întreprinse tradiţionala confruntare a delenilor cu vălenii nu a mai avut loc, nefiind înregistrat niciun fel de eveniment sau situaţie deosebită. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în localitatea Oituz – judeţul Bacău în ultimii şapte ani, manifestările tradiţionale de la trecerea dintre ani desfăşurându-se în condiţii de ordine şi siguranţă.  
            La acestea se mai adaugă misiunile de amploare executate cu structurile şi instituţiile abilitate ale statului în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate şi transfrontaliere.
           Misiunile specifice de ordine publică din trimestrul I – aproximativ 1300 de misiuni au constat în:
            -   peste 70 de misiuni de asigurare a ordinii publice;
            -   aproximativ 10 de misiuni de intervenţie;
            - peste 500 de misiuni pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional;
            -  aproximativ 500 de misiuni de menţinere a ordinii publice.
            -  peste 200 de misiuni în cooperare cu alte instituţii.
            
            În perioada analizată au fost executate 30 de misiuni de asigurare la manifestări de protest/mitinguri în sprijinul D.G.J.Mb. Bucureşti, I.J.J. Iaşi, I.J.J. Bacău şi I.J.J. Galaţi, unde au fost constatate 2 fapte penale, a fost aplicată o sancţiune contravenţională, în valoare totală de 200 lei.
S-au executat 5 misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări cultural - artistice.
            Pentru încălcarea normelor de conduită socială, precum şi pentru săvârşirea unor fapte care au pus în pericol securitatea fizică a persoanelor şi bunurilor aparţinând proprietăţii publice sau private au fost aplicate 1.000 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 150.000 lei.
            S-au executat executat peste 10 de misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări sportive: meciuri de fotbal internaţional junior şi meciuri de fotbal – Liga I. De asemenea, s-au executat 4 de misiuni de asigurare a ordinii publice la manifestări religioase.
            În perioada menţionată s-au executat aproximativ 250 de misiuni specifice de menţinere a ordinii şi liniştii publice pe mijloacele de transport în comun din municipiul Bacău.
Pe timpul executării acestor misiuni au fost constatate 20 fapte penale, au fost aplicate 1500 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 200.000 lei.
            Având în vedere situaţia operativă înregistrată în zona unităţilor de învăţământ preuniversitar în ultimii ani precum şi necesitatea asigurării unui climat de ordine şi siguranţă pentru elevi şi cadrele didactice, în baza planului cadru de acţiune aprobat de prefectul judeţului Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău acţionează pentru menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bacău. Se acţionează permanent pentru protecţia elevilor şi cadrelor didactice atât pe timpul desfăşurării procesului de învăţământ, afluirii şi  defluirii la şi de la şcoală precum şi pe mijloacele de transport în comun.
            Având în vedere situaţia operativă existentă la nivelul celor 8 judeţe din zona de responsabilitate a unităţii, precum şi necesitatea unei intervenţii oportune pentru gestionarea unor evenimente cu risc la adresa ordinii publice, în situaţii de urgenţă civilă sau a unor situaţii de criză, pentru acordarea sprijinului structurilor M.A.I. cu atribuţii pe linia asigurării securităţii persoanelor, a drepturilor şi libertăţilor acestora, precum şi a bunurilor aparţinând proprietăţii publice sau private, unitatea a fost pregătită permanent şi a dispus de resursele materiale şi umane necesare pentru intervenţie astfel încât timpul de reacţie în situaţia producerii unui eveniment, să fie cât mai scurt.
            Modul de planificare şi organizare a activităţilor pe această linie a permis şi permite în continuare ca acţiunea de primă intervenţie să se producă imediat ,  24 din 24 de ore, asigurându-se bloc-startul intervenţiei pentru restabilirea ordinii publice în zona de responsabilitate, sau intervenţia  în sprijinul structurilor M.A.I.  
            Au fost executate 10 de misiuni în urma solicitărilor prin sistemul unic de urgenţă 112.  
            S-a acţionat pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului infracţional prin patrule independente executate în mediul rural – 60 misiuni; au fost aplicate 65 de sancţiuni contravenţionale,  valoare totală de 1.000 lei.
            Cooperarea interinstituţională - în vederea realizării obiectivelor cuprinse în planurile de cooperare/colaborare încheiate, unitatea a executat,  în cooperare cu alte instituţii peste 150 de misiuni.
            Contribuţia Grupării de Jandarmi Mobile Bacău pe linia constatării şi sancţionării faptelor antisociale:
v  Infracţiuni constatate=  20.
v  Sancţiuni contravenţionale aplicate  = aproximativ 1500.
v  Valoare sancţiuni = aproximativ 200.000 lei.
v  Persoane conduse la politie = peste 20 de persoane.
           
IV. PERSPECTIVE PRIVIND ACTIVITĂŢILE UNITĂŢII ÎN ANUL 2017
           Prin activitatea desfăşurată în trimestrul I unitatea a înregistrat o evoluţie semnificativă în plan operaţional, continuând procesul de modernizare şi consolidare a structurilor, dezvoltându-şi capacităţile operative, contribuind în acest mod la afirmareaJandarmeriei Române ca instituţie puternică şi credibilă, pusă exclusiv în slujba cetăţeanului.
În ceea ce priveşte activităţile/misiunile viitoare de către unitate, acestea vor fi diversificate şi complexe, unele cu aspect de noutate, dintre care vă enumerăm:
Ø  participarea unui detaşament mobil la exerciţiul tactic organizat de către Şcoala de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, în perioada 29-30.03.2017, cu tema „Antrenarea ofiţerilor din Garda Naţională din Ucraina în domeniul misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice” în cadrul proiectului sprijin pentru dezvoltarea Gărzii Naţionale din Ucraina;
Ø  participarea la exerciţiul de cooperare cu forțe şi mijloace în teren pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de producerea unui accident feroviar în tunelul de cale ferată din zona localității Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru testarea Planului roșu de intervenție al județului Bacău, în ziua de 30.03.2017,
Ø  asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările sportive cu ocazia desfăşurării Campionatului Mondial de Hochei divizia a II-a, grupa A care va fi în perioada 03-09.04.2017 în municipiul Galaţi;
Ø  asigurarea măsurilor de ordine publică în zona lăcaşelor de cult de rit ortodox şi romano-catolic pe raza judeţelor din zona de responsabilitate a G.J.Mb. Bacău, cu ocazia Învierii Domnului (Sfintele Paşti);
Ø  participarea a două detaşamente mobile la exerciţiul combinat de comandament şi forţe în teren (EXCOM) ,,GALATIENSIS 17”, pentru  antrenarea structurilor de conducere şi dezvoltarea capabilităţilor de acţiune în comun a forţelor pentru gestionarea provocărilor determinate de situaţii de criză în domeniul ordinii publice, care se va desfăşura în mun. Galați, în perioada 24 - 25.04.2017.
Ø  asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările religioase din localitatea Ghimeş - judeţul Bacău cu ocazia Rusaliilor Catolice, în perioada 03-05.06.2017;
Ø  asigurarea măsurilor de ordine publică în zona instituţiilor de învăţământ din mun. Bacău;
Ø  asigurarea măsurilor de ordine publică la manifestările sportive internaţionale din zona de responsabilitate şi meciurile de fotbal disputate în cadrul Ligii I de Fotbal Orange - play out, în localităţile Botoşani şi Iaşi ;
Ø  executarea acţiunilor de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional în mediul rural/silvic/ cinegetic/piscicol;
Ø  acţiuni de patrulare în cooperare cu poliţia pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în medii de interes operativ, pe raza judeţelor din zona de responsabilitate;

0 Comentarii:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu