30 martie 2017

A fost aprobat bugetul judetului Bacau pentru anul 2017

0 Comentarii
Ordinea de zi a ultimei şedinţe de consiliu a cuprins şi adoptarea bugetului propriu al Judeţului Bacău pentru anul 2017. Acesta include resursele financiare care permit funcţionarea aparatului propriu şi a celor 21 de instituţii subordonate, asigurarea cofinanţărilor la proiectele aflate în derulare, finanţarea cu prioritate a obiectivelor de investiţii noi/în continuare, aferente unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare finanţate din surse proprii. Au fost de asemenea, cuprinse în programul de investiţii publice şi obiectivele de investiţii noi pentru care sunt asigurate surse de finanţare prin proiectul de buget multianual. 
    Proiecţia bugetară pentru anul 2017 şi perioada 2018-2020 a fost fundamentată cu respectarea cadrului fiscal bugetar pe termen mediu respectiv al principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar în curs şi pentru următorii 3 ani. 
    Veniturile totale ale U.A.T. Judeţul Bacău au fost stabilite în sumă de 298 442 mii lei, din care veniturile din funcţionare reprezintă 94% din total venituri, adică o sumă de 279 577 mii lei iar veniturile din dezvoltare însumează 18 865 mii lei, reprezentând un procent de 6% din totalul veniturilor. 
    Cheltuielile totale ale U.A.T. Judeţul Bacău sunt în sumă de 338 760 mii lei din care, cheltuieli de funcţionare – 279 577 mii lei, adică 83% din total cheltuieli. Cheltuielile aferente secţiunii dezvoltare sunt de 59 183 mii lei, reprezentând 17% din total cheltuieli. 
    Construcţia bugetului de venituri şi cheltuieli s-a bazat pe prognoza principalilor indicatori macroeconomici precum şi pe toate actele normative adoptate atât de către Parlament cât şi de Guvern în anul 2016 care au impact asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Au fost luate în calcul şi propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine, priorităţile stabilite în formularea proprunerilor de buget, prevederile acordurilor de împrumuturi interne precum şi politicile şi strategiile sectoriale şi locale. 
    Un sprijin pentru echilibrarea bugetului vine prin Legea bugetului de stat pe anul 2017, prin care, judeţului Bacău i-au fost repartizaţi 102 839 mii lei, reprezentând sume defalcate din TVA. De asemenea, suma aferentă procentului de 20% din cota defalcată din impozitul de venit şi sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale au fost repartizate de către Consiliul Judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare, rambursarea ratelor la împrumuturile interne şi cofinanţarea proiectelor de dezvoltare locală sau a proiectelor de infrastructură ce necesită cofinanţare locală.   

0 Comentarii:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Trimiteți un comentariu